Λογοθέτης Ιωάννης (?έσα 18ου αιώνα 1826)


Φιλικός, από τους ση?αντικότερους προκρίτους της Βοιωτίας, που διαδρα?άτισε ενεργό ρόλο στα πολιτικά πράγ?ατα των πρώτων χρόνων της Επανάστασης. Έ?πορος ?ε ευρύτατη δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πήρε το οφίκιο του λογοθέτη και το κράτησε ως επίθετο. Όλοι σχεδόν οι περιηγητές της προεπαναστατικής εικοσαετίας φιλοξενήθηκαν στο αρχοντικό του. Το 1819 ?υήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Εργάστηκε για τη διάδοση της επαναστατικής ιδέας στην περιοχή του και διέθεσε ση?αντικά ποσά. Το 1821 εκλέχτηκε πληρεξούσιος Λειβαδιάς, αργότερα ορίστηκε ?έλος του Εκτελεστικού. Το 1824 χρη?άτισε Έπαρχος της Αίγινας.

 

180 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ©2002 Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ DEVELOPED BY INTECH LTD