Get Adobe Flash player
Σάββατο, 26 Μαΐου 2018 19:02

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 93 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δείτε τα άρθρα ...

Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος (Κωνσταντινούπολη, 1791 Αίγινα, 1865)

 

Mavrokordatos-AlexΑπό τις ση?αντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Επανάστασης. Γιός του λόγιου αξιω?ατούχου στις παραδουνάβιες Ηγε?ονίες Νικολάου Μαυροκορδάτου απέκτησε επι?ελη?ένη ?όρφωση κατάλληλη για να αναλάβει δη?όσια αξιώ?ατα. Έφτασε στο Μεσολόγγι τον Ιούλιο του 1821 συνοδευό?ενος από ο?ογενείς και φιλέλληνες ?ε στόχο την επέκταση της Eπανάστασης, την οργάνωση και πολιτική ενοποίηση των εξεγερ?ένων τόπων και τη συγκέντρωση της πολιτικής εξουσίας στο πλαίσιο ?ιας «Εθνικής ?ιοίκησης». Συνέβαλε στη συγκρότηση τοπικού πολιτεύ?ατος στη ?υτική Ελλάδα και στη σύγκληση της Α Εθνοσυνέλευσης. Αναδείχθηκε πρόεδρός της και πρόεδρος της επιτροπής που συνέταξε το προσωρινό πολίτευ?α της Ελλάδας. Οι πολιτικές αρχές που υπαγορεύονται σ' αυτό φανερώνουν τους σαφείς ιδεολογικούς και πολιτικούς του προσανατολισ?ούς που είναι διαποτισ?ένοι από τις αρχές του φιλελευθερισ?ού. ?ραστηριοποιήθηκε και στρατιωτικά, όπου βαρύνεται ?εν ?ε την καταστροφή στο Πέτα (4 Ιουλ. 1822), αλλά είναι κι αυτός που πρωτοστάτησε στην οργάνωση της ά?υνας του Μεσολογγίου που αποδείχθηκε σωτήρια κατά την πρώτη πολιορκία της πόλης. Υιοθέτησε ?ια σταθερά αγγλόφιλη πολιτική, γιατί πίστευε, ότι η Αγγλία και λόγω των συ?φερόντων της στην Ανατολή ήταν η ?όνη δύνα?η, που ?πορούσε να αντιταχθεί στα επεκτατικά σχέδια της Ρωσίας και επειδή θεωρούσε ότι αντιπροσώπευε πρότυπο πολιτικής, οικονο?ικής και κοινωνικής οργάνωσης. Με την ιδιότητά του ως αρχηγού του «αγγλικού κό??ατος» ζήτησε ?ε επιστολή του από τον Τζωρτζ Κάνιγκ να αντισταθεί στο ρωσικό σχέδιο για τη δη?ιουργία τριών ηγε?ονιών στην επαναστατη?ένη Ελλάδα ?ε το επιχείρη?α ότι είναι προς το συ?φέρον της Αγγλίας και της Ευρώπης η ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Οι απόψεις και οι ενέργειές του αυτές δη?ιούργησαν αρκετές ζυ?ώσεις που κατέληξαν στη συνθήκη του Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827). Η πολιτική του δράση συνεχίστηκε και ?ετά την άφιξη του Καποδίστρια όταν ανέλαβε και υπουργικά καθήκοντα. Αποσύρθηκε ό?ως το 1830 και αναδείχθηκε ηγέτης της αντιπολίτευσης. Σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της απολυταρχικής περιόδου της βασιλείας του Όθωνα παρέ?εινε εκτός Ελλάδας ως πρεσβευτής. Υποχρεώθηκε, ωστόσο, ο Όθων να τον χρησι?οποιήσει ως πρωθυπουργό το 1841, 1844 και 1854, αλλά κάθε φορά τον υπονό?ευε προκαλώντας ά?εσα ή έ??εσα την παραίτησή του. Ο ίδιος έ?εινε νο?ι?όφρων προς τον βασιλιά και ?όνο αργότερα ?εταστράφηκε και είχε ανά?ειξη στις διεργασίες που οδήγησαν στην έξωσή του το 1862. Στο τέλος της σταδιοδρο?ίας του εκλέχτηκε πληρεξούσιος Ευρυτανίας στην Εθνοσυνέλευση του 1862 και πρόεδρος της επιτροπής σύνταξης του Συντάγ?ατος. Tυφλός και κατάκοιτος δεν πήρε ενεργό ?έρος στις εργασίες της, διατήρησε ό?ως το ενδιαφέρον του για τα κοινά και τη σπάνια πνευ?ατική του διαύγεια ως το θάνατό του.

 

180 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ©2002 Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ DEVELOPED BY INTECH LTD